NOV I SIGURAN PRISTUP ZDRAVOJ TRUDNOĆI

Roidakal® logo
Roidakal® kutija
SAZNAJ VIŠE
Fotografije majke kako drži stopala bebe

Rizici u trudnoći

Svake godine, rodi se oko 15 miliona prevremeno rođenih beba i taj broj je u stalnom porastu. Prevremeni porođaj izlaže bebu mnogim rizicima4, kao što su:

  • Respiratorni distres sindrom

  • Cerebralna paraliza

  • Problemi u neurološkom razvoju

Trudnoća predstavlja ravnotežu između inflamatornih faktora.
Rizične trudnoće pokazuju disbalans među faktorima inflamacije.

Više o rizicima
Rizici u trudnoći slika

Alfa Lipoinska Kiselina (ALA)

Najbolja podrška za vašu trudnoću

ALA je poznati antioksidant, nedavno prepoznat kao ključna za modulaciju inflamatornih puteva

  • U prevenciji pobačaja i smanjivanju rizika od prevremenog porođaja

  • U održavanju posle primarne tokolize

  • Kod invazivnih procedura u prenatalnoj dijagnostici

ALA ispitivanja
Alfa lipoinska kiselina

Dodatak ishrani

Novi pristup za sprečavanje pobačaja i smanjenje rizika od prevremenog porođaja

Roidakal® kutija

Sigurno za mamu

Sigurno za bebu

  • Smanjuje kontraktilnost miometrijuma

  • Ojačava membrane

  • Usporava cervikalno sazrevanje

Saznajte kako vam Roidakal® može pomoći u zaštiti trudnoće, prevenciji pobačaja i ranog porođaja.

Fotografije beba

Blog

Reference

1. Robert M. Moore et all. Alpha-Lipoic Acid Inhibits Tumor Necrosis Factor-Induced Remodeling and Weakening of Human Fetal Membranes. Biology of Reproduction 80, 781–787 (2009);

Gde kupiti?

Roidakal® možete kupiti u svim bolje snabdevenim apotekama.

Apoteke u blizini

Kontakt

Ekskluzivni distributer
za Hrvatsku:

JGL logo
Kontakt

Ekskluzivni distributer
za Bosnu i Hercegovinu:

El Pharma logo
Kontakt

Ekskluzivni distributer
za Crnu Goru:

Farmont logo
Kontakt