NOV I SIGURAN PRISTUP ZDRAVOJ TRUDNOĆI

Roidakal® logo
Roidakal® kutija
SAZNAJ VIŠE
Fotografije majke kako drži stopala bebe

Rizici u trudnoći

Svake godine, rodi se oko 15 miliona prijevremeno rođenih beba i taj broj je u stalnom porastu. Prijevremeni porođaj izlaže bebu mnogim rizicima4, kao što su:

  • Respiratorni distres sindrom
  • Cerebralna paraliza
  • Problemi u neurološkom razvoju

Trudnoća predstavlja ravnotežu između inflamatornih i antiinflamatornih faktora. Rizične trudnoće pokazuju disbalans između inflamatornih i antiinflamatornih faktora.

Više o rizicima
Rizici u trudnoći slika

Alfa Lipoinska Kiselina (LA ili ALA)

Najbolja podrška za vašu trudnoću

ALA je izuzetno potentan antioksidans, od nedavno prepoznat kao ključna za regulisanje inflamatornih puteva.

  • U prevenciji pobačaja i smanjivanju rizika od prijevremenog porođaja

  • U održavanju poslije primarne tokolize

  • Kod invazivnih procedura u prenatalnoj dijagnostici

ALA ispitivanja
Alfa lipoinska kiselina

Dodatak ishrani

Novi pristup za spriječavanje pobačaja i smanjenje rizika od prijevremenog porođaja

Roidakal® kutija

Sigurno za mamu

Sigurno za bebu

  • Smanjuje kontraktilnost miometrijuma
  • Ojačava membrane
  • Usporava cervikalno sazrijevanje

Saznajte kako vam Roidakal® može pomoći u zaštiti trudnoće, prevenciji pobačaja i ranog porođaja.

Fotografije beba

Blog

Reference

1. Robert M. Moore et all. Alpha-Lipoic Acid Inhibits Tumor Necrosis Factor-Induced Remodeling and Weakening of Human Fetal Membranes. Biology of Reproduction 80, 781–787 (2009);

Gdje kupiti?

Roidakal® možete kupiti u svim bolje snabdijevenim apotekama.

Apoteke u blizini

Kontakt

Ekskluzivni distributer za
Hrvatsku:

JGL logo
Kontakt

Ekskluzivni distributer za
Bosnu i Hercegovinu:

El Pharma logo
Kontakt

Ekskluzivni distributer za
Crnu Goru:

Farmont logo
Kontakt