Ukoliko ste zainteresovani za ekskluzivnu distribuciju ovog proizvoda u svojoj zemlji, pišite nam na:
belgrade.office [at] rhei.life

Ekskluzivni distributer
za Hrvatsku:

JGL logo
Kontakt

Ekskluzivni distributer
za Bosnu i Hercegovinu:

El Pharma logo
Kontakt

Ekskluzivni distributer
za Crnu Goru:

Farmont logo
Kontakt