Rizici u trudnoći

Iako je trudnoća sama po sebi prirodno stanje svake žene, postoje realne opasnosti po dete i majku, koje se mogu preduprediti.

Svakih 30 sekundi prevremeno rođena beba umre5
Prevremeni porođaj izlaže bebu mnogim rizicima4, kao što su:
  • Respiratorni distres sindrom

  • Cerebralna paraliza

  • Problemi u neurološkom razvoju

Trudnoća predstavlja ravnotežu između inflamatornih faktora. Rizične trudnoće pokazuju disbalans među faktorima inflamacije.

Inflamacija indukuje tipične faktore rizika prevremenog porođaja i pobačaja:
  • Povećanu kontraktilnost

  • Slabljenje membrana

  • Ubrzano cervikalno sazrevanje

Praćenje trudnoće, redovne kontrole kod lekara i upotreba preporučenih dijetetskih sredstava obezbeđuju zdravu trudnoću i smanjuju rizik od prevremenog porođaja ili pobačaja.

Reference

1. ISTAT tables 2007; CeDAP analysis 2010 Minister of Health;
2. Goldenberg et al., The Lancet 2008.;
3. Ford H, Schust D, Reviews in Obstetrics and Gynecology 2009.;
4. Loftin et al. Reviews in obstetrics & ginecology; vol.3 no.1 2010.;
5. Blencowe et al., Reprod Health, 2013.;

Nazad na početnu